หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ส่งเสริมเกษตรรักษ์ดินอินทผลัม ประเทศไทย

กลุ่มเกษตรรักษ์ดินอินทผลัม เป็นกลุ่มที่ปลูกอินทผลัมจำหน่ายผลสด สายพันธุ์สยาม S1 และสายพันธุ์สยาม TK.mm1 ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์จากนักวิชาการ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันผลผลิตอินทผลัมผลสดที่ทางกลุ่มผลิต ยังไม่เพียงพอกับการบริโภค กลุ่มเกษตรรักษ์ดินอินทผลัม จึงได้จัดทำโครงการกลุ่มเกษตรกรนำร่องปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอินทผลัม ให้เกษตรกรมีรายได้ ที่มั่นคง และเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรให้เป็นเศรษฐีได้ในอนาคต

           

อินทผลัม เป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว ดูแลรักษาง่าย แต่หายาก ราคาแพงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นิยมปลูกถือว่าเป็นไม้มงคล ไม้ประดับ และไม้เศรษฐกิจ แมลงศัตรูพืชรบกวนน้อย ในอดีตต้องใช้เวลา 3-4 ปี ถึงจะเริ่มให้ผลผลิต แต่ด้วยการปรับปรุงสายพันธุ์และพัฒนาด้านสารอาหารพืชชนิดต่าง ๆ สำหรับการบำรุงดูแล จากนักวิชาการอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ปัจจุบัน อินทผลัมสายพันธุ์สยาม S1 และสายพันธุ์สยาม TK.mm1 สามารถเริ่มให้ผลผลิตเชิงพาณิชย์ ได้ตั้งแต่ 1-2 ปีเป็นต้นไป*

           

โดยให้ผลผลิต 50-200 กิโลกรัมต่อต้น เมื่อมีอายุ 5ปีขึ้นไป สามารถรับประทานได้ตั้งแต่ผลแก่สด จนถึงผลสุกแห้ง เก็บไว้ได้นานหลายปี รสชาติหอม หวาน อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก ๆ

 

ลักษณะทางพฤกษศาตร์อินทผลัม

ชื่อวิทยาศาตร์ : Phoenix dactylifera

ชื่อวงศ์ : Palmae Arecaceceae

ชื่อสามัญ : Date Palm

“อินทผลัม” จัดเป็นพืชตระกลูปาล์มชนิดหนึ่งและมีหลากหลายสายพันธุ์ เป็นพืชที่สามารถเจริญเติมโตได้เป็นอย่างดี ในเขตที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งอย่างทะเลทราย โดยอินทผลัมมีถิ่นกำเนิดในแถบตะวันออกกลาง และประเทศที่มีการผลิตอินทผลัมรายใหญ่ ได้แก่ อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน อาหรับ และอัลจีเรีย เป็นต้น เมื่อเป็นผลไม้เมืองร้อนที่สามารถขึ้นในสภาพภูมิอากาศแบบทะเลทราย ซึ่งมีสภาพอากาศร้อนแทบไม่มีฝนตก อินทผลัมจึงมีความทนทานต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้เป็นอย่างดี         

ต้นอินทผลัม ลำต้นมีความสูงประมาณ 30 เมตร ขนาดของลำต้น 30-50 เซนติเมตร ลักษณะของใบเป็นแบบขนนกยาวแหลมติดอยู่บนต้นประมาณ 40-60 ก้าน แต่ละใบมีทางใบประมาณ 3-4 เมตร ใบย่อยจะพุ่งออกแบบหลากหลายทิศทาง และดอกจะออกเป็นช่อ ออกดอกบริเวณโคนกาบใบ และขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและ การแยกหน่อจากต้นตัวเมีย และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ           

ลูกอินทผลัม มีลักษณะเป็นผล ทรงกลมรี ออกเป็นช่อ มีความยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร มีรสหวานฉ่ำ  สามารถรับประทานได้ทั้งผลแก่สดและสุก  โดยอินทผลัมสดจะมีสีเหลืองไปถึงสีส้ม  และเมื่อแก่จัดผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้ม (ขี้นอยู่กับสายพันธุ์) และการพัฒนาการของอินทผลัมจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะผลดิบ-ระยะสมบูรณ์-ระยะสุกแก่-ระยะผลแห้ง โดยอินทผลัมสุกสามารถนำไปตากแห้งเก็บไว้รับประทานได้หลายปี  และจะมีรสชาติหวานจัดเหมือนการนำไปเชื่อมด้วยน้ำตาล

 

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.